Κυπρος:

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 88, Λάρνακα, Κύπρος

Email:
[email protected]

Tηλέφωνο επι/νιας:
-70003006
E-mail (Κύπρος):
[email protected]

Social media:

Ελλάδα:

Λεωφόρος Παπαναστασίου 178, Ηράκλειο, Κρήτης
(Αντιπροσωπος Chihtsai Hair Care Ελλάδος)
Tηλέφωνα επι/νιας:
-2810210887
-6937403341
E-mail:
[email protected]

Κωνσταντινουπόλεως 22, 54640, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
-0030 6986033969

Social media: