Κυπρος:

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 88, Λάρνακα, Κύπρος

Email:
europe@cytanet.com.cy

Tηλέφωνο επι/νιας:
-70003006
E-mail (Κύπρος):
chihtsai@cytanet.com.cy

Social media:
chihtsai.cypyug

Ελλάδα:

Λεωφόρος Παπαναστασίου 178, Ηράκλειο, Κρήτης
(Αντιπροσωπος Chihtsai Hair Care Ελλάδος)
Tηλέφωνα επι/νιας:
-2810210887
-6937403341
E-mail:
info@chrimag.com

Κωνσταντινουπόλεως 22, 54640, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
-0030 6986033969

Social media:
https://www.instagram.com/chihtsai_greece/?hl=en